03/31 

2020 m. balandžio 21 d. 10 val. kredito unijos „Sūduvos parama“ patalpose, esančiose Vytauto g. 19, Marijampolė šaukiamas kredito unijos „Sūduvos parama“, buveinės adresas Vytauto g. 19, Marijampolė, eilinis visuotinis narių susirinkimas (registracija nuo 9 val., su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).

 

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2019 m. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos veiklos ataskaita už 2019 m. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2019 m. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 m. ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 m. tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos tvirtinimas.
  5. 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
  7. Narių, neatitinkančių narystės kriterijaus, pašalinimas iš kredito unijos narių.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g. 19, Marijampolė arba kreiptis į kredito uniją dėl informacijos atsiuntimo nariui el. paštu.

 

Neįvykus pirmajam susirinkimui dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2020 m. balandžio 28 d. 10 val. kredito unijos „Sūduvos parama“ patalpose, esančiose Vytauto g. 19, Marijampolė, paliekant galioti neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome kredito unijos „Sūduvos parama“ narių visais eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje  nurodytais svarstomais klausimais balsuoti iš anksto raštu.

 

Nutarimų projektus ir bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti čia arba kredito unijos „Sūduvos parama“ patalpose, adresu Vytauto g. 19, Marijampolė

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti:

  • į kredito unijos pašto dėžutę, adresu Vytauto g. 19, 68300 Marijampolė
  • arba siųsti paštu adresu Vytauto g. 19, 68300 Marijampolė
  • arba nuskenuotus/nufotografuotus atsiųsti el. paštu: kusp@lku.lt  (originalus atsiųsti paštu).

 

Remiantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 32 straipsniu, informuojame, kad kredito unijos „Sūduvos parama“ nuosavas kapitalas dėl sukauptų nuostolių mažesnis negu pajinis kapitalas. Kredito unija „Sūduvos parama“ yra parengusi strateginį veiklos planą su iškeltais pelningumo tikslais, kad padengti sukauptus nuostolius ir atstatyti nuosavą kapitalą iki reikalaujamo dydžio.

 

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją – Reda Damanskienė, tel. Nr. +370 646 14790, el. paštas r.damanskiene@lku.lt

 

 

Kredito unijos „Sūduvos parama“ valdyba