04/21 

2020 m. balandžio 21 d. dėl kvorumo nebuvimo neįvykus eiliniam visuotiniam kredito unijos „Sūduvos parama“ narių susirinkimui, 2020 m. balandžio 28 d. 10 val. kredito unijos „Sūduvos parama“ patalpose, esančiose Vytauto g. 19, Marijampolė šaukiamas kredito unijos „Sūduvos parama“, buveinės adresas Vytauto g. 19, Marijampolė, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas. Dėl karantino situacijos ir viešųjų renginių draudimo visuotinis narių susirinkimas organizuojamas TIK BALSUOJANT RAŠTU, paliekant galioti neįvykusio eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2019 m. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos veiklos ataskaita už 2019 m. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2019 m. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 m. ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 m. tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos tvirtinimas.
  5. 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
  7. Narių, neatitinkančių narystės kriterijaus, pašalinimas iš kredito unijos narių.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g. 19, Marijampolė arba kreipiantis į kredito unijos įgaliotą asmenį dėl informacijos atsiuntimo el. paštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti čia arba kredito unijos „Sūduvos parama“ patalpose, adresu Vytauto g. 19, Marijampolė, taip pat kreipiantis į kredito unijos įgaliotą asmenį dėl biuletenio atsiuntimo el. paštu.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją – Reda Damanskienė, tel. Nr. +370 646 14790, el. paštas r.damanskiene@lku.lt

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 28 d. 10 val.:

  • į kredito unijos pašto dėžutę, adresu Vytauto g. 19, 68300 Marijampolė
  • arba siųsti paštu adresu Vytauto g. 19, 68300 Marijampolė
  • arba nuskenuotus/nufotografuotus atsiųsti el. paštu: kusp@lku.lt  (originalus atsiųsti paštu).

                                    Kredito unijos „Sūduvos parama“ valdyba