04/28 

Informuojame, kad 2020-04-28 įvyko pakartotinis eilinis visuotinis kredito unijos „Sūduvos parama“ narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:

  1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2019 m. įvertinta teigiamai;
  2. Valdybos veiklos ataskaita už 2019 m. įvertinta teigiamai;
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2019 m. įvertinta teigiamai;
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projektas;
  5. Patvirtinta 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmata;
  6. Patvirtinti kredito unijos „Sūduvos parama“ naujos redakcijos įstatai;
  7. Pritarta narių, neatitinkančių narystės kriterijaus, pašalinimui iš kredito unijos.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją – Reda Damanskienė,

tel. Nr. +370 646 14790, el. paštas r.damanskiene@lku.lt