Kaip juridiniam asmeniui tapti kredito unijos nariu

Juridinis asmuo, atitinkantis individualios įmonės, mažosios bendrijos, vidutinės, mažos ir labai mažos įmonės statusą, gali tapti asocijuotuoju unijos nariu.

Jei norite tapti unijos nariu:

  1. Užpildykite prašymą dėl stojimo į uniją: Nario-juridinio asmens prašymas priimti i kredito unija, Prašymas išstoti iš narių ir kt.;
  2. Į uniją pristatykite šiuos dokumentus:
    • valdymo organų sprendimą įstoti į uniją ir įsigyti pajų;
    • juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;
    • įstatų kopiją.
  3. Įsigykite pagrindinį pajų ir sumokėkite stojimo mokestį (jei taikomas). Mūsų kredito unijoje taikomas pagrindinio pajaus dydis – 30,00 eurų.

Asocijuotasis kredito unijos narys neturi balso teisės visuotinio susirinkimo metu, tačiau gali naudotis visomis kredito unijos paslaugomis.