Naujienos

Šaukiamas kredito unijos „Sūduvos parama“ eilinis visuotinis narių susirinkimas

Kredito unijos „Sūduvos parama“ narių dėmesiui!

2021 m. kovo 9 d. 10 val. kredito unijos „Sūduvos parama“ patalpose, esančiose Vytauto g. 19, Marijampolė šaukiamas kredito unijos „Sūduvos parama“, buveinės adresas Vytauto g. 19, Marijampolė, eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Jei susirinkimo dieną Lietuvos Respublikoje galios karantinas ir renginių bei susibūrimų draudimas, susirinkimas vyks tik raštu visais darbotvarkės klausimais užpildant Bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei karantinas nebegalios, rekomenduojame balsuoti iš anksto raštu.

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2020 m. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos veiklos ataskaita už 2020 m. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2020 m. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 m. ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 m. tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos tvirtinimas.
  5. 2021 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Narių, neatitinkančių narystės kriterijaus, pašalinimas iš kredito unijos narių.

Norėdami susipažinti su darbotvarkės klausimų medžiaga nuo 2021 m. vasario 26 d. prašome kreiptis į kredito unijos „Sūduvos parama“ administracijos vadovę Redą Damanskienę el. paštu: kusp@lku.lt arba telefonu: 8 646 14790.

Nutarimų projektus ir Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti čia arba kredito unijoje (Vytauto g. 19, Marijampolė).

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius iki 2021 m. kovo 9 d. 10 val prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę adresu Vytauto g. 19, 68300 Marijampolė,  atsiųsti paštu adresu Vytauto g. 19, 68300 Marijampolė  arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: kusp@lku.lt.

Atgal