Faktoringas (arba sąskaitų finansavimas) – tai vienas geriausių ir patogiausių būdų smulkaus bei vidutinio verslo įmonėms išlaisvinti savo apyvartines lėšas. Faktoringas yra išankstinio įmonės išrašomų sąskaitų apmokėjimo paslauga, kad gautinos sumos virstų pinigais čia ir dabar. Tai verslui leidžia užtikrinti nuolatinį apyvartinių lėšų srautą, pagerinti įmonės likvidumą ir valdyti savo prekybos partnerių riziką.

d.

Avanso suma: 45000.00

Priskaičiuotos palūkanos: 1109.59

Gausite debitoriui apmokėjus: 3890.41

*Pateikti skaičiai yra standartinės kainodaros, neįtraukiant PVM ir taikant 9% palūkanas. Tai yra preliminari skaičiuoklė. Tikslų pasiūlymą Jums suformuluosime užpildžius paraišką.

Ačiū, Jūsų paraišką gavome.
Greitas ir paprastas finansimas be papildomo užtikrinimo
Minimalus faktoringo limito dydis – 50 000 Eur
Galimas limito terminas – 12 mėn.

Kaip veikia faktoringo paslauga?

 1. Įmonė ir pirkėjas sudaro prekių arba paslaugų teikimo sutartį.
 2. Įmonė išrašo pirkėjui sąskaitą faktūrą, kurios apmokėjimo terminas – iki 180 dienų.
 3. Pirkėjui išrašyta sąskaita faktūra perduodama kredito unijai.
 4. Kredito unija finansuoja įmonės išrašytą sąskaitą apmokėdama iki 90 proc. visos sumos.
 5. Pirkėjui apmokėjus sąskaitą, kredito unija išmokės sąskaitos likutį, atskaičiusi sukauptus mokesčius.

Kaip gauti faktoringo limitą?

1

Užpildykite faktoringo limito užklausą

2

Laukite skambučio iš atsakingo darbuotojo dėl reikalingų dokumentų ir kitos informacijos pateikimo

3

Gaukite faktoringo limito pasiūlymą

4

Pasirašykite faktoringo sutartį!

Pagrindinės sąlygos

Faktoringo limito suma

Faktoringo limito suma nustatoma atsižvelgiant į konkrečios įmonės poreikį priklausomai nuo įmonės veikos pobūdžio, ateities finansinių srautų prognozės.

Minimalus faktoringo limito dydis – 50 000 Eur.

Faktoringo limito terminas – 12 mėn.rn

Palūkanos

Palūkanų norma kiekvienu faktoringo limito suteikimo atveju yra nustatoma individualiai, atsižvelgiant į kliento (pardavėjo) mokumą, finansinį stabilumą, ir taip pat į debitorių (pirkėjų) finansinio pajėgumo rodiklius bei kitus kriterijus.

Gali būti taikoma fiksuota arba kintama palūkanų norma.

Užtikrinimo priemonės

Įmonių, veikiančių iki 12 mėnesių, gali būti paprašyta papildomų užtikrinimo priemonių.

Faktoringo sutarties mokesčiai

 • Limito administravimo mokestis – vienkartinis sutarties sudarymo mokestis.
 • Sąskaitos priėmimo mokestis – mokestis už kiekvieną priimtą sąskaita, sąskaitą-faktūrą.
 • Sutarties sąlygų pakeitimo mokestis – keičiant sutarties sąlygas taikomas vienkartinis sutarties keitimo mokestis.
 • Debitoriaus (pirkėjo) vertinimo mokestis – mokestis imamas prieš pasirašant sutartį, už norimų finansuoti pirkėjų (skolų) rizikos vertinimą.
 • Išankstinio sutarties nutraukimo mokestis – vienkartinis mokestis imamas už prieš laiką nutrauktą faktoringo limito sutartį.

Kitos galimos išlaidos

Prekinio kredito draudimas – pirkėjų skolos gali būti draudžiamos prekinio kredito draudimu kreditų draudimų bendrovėje.

Reikalingi dokumentai

Pagrindiniai dokumentai

 • Įmonės atstovo galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas: pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 • Įmonės steigimo dokumentai.
 • Juridinio asmens prašymas faktoringui, kurį galima užpildyti atvykus į kredito uniją.
 • Sutikimai duomenų tikrinimui.
 • Prekybinės / paslaugų sutartys su visais priedais ir pakeitimais.

Pajamų vertinimui

Ketvirtiniai einamųjų metų ir 2 praėjusių metų metiniai finansinės atskaitomybės dokumentai (kartu su balanso straipsnių detalizavimu).

Kredito unija turi teisę prašyti audituotų finansinių ataskaitų, jeigu įmonėje yra atliekamas finansinis auditas.

Kiti dokumentai.