Naujienos

Šaukiamas kredito unijos „Sūduvos parama“ pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2021 m. kovo 16 d. 10 val. kredito unijos „Sūduvos parama“ patalpose, esančiose Vytauto g. 19, Marijampolė šaukiamas kredito unijos „Sūduvos parama“, buveinės adresas Vytauto g. 19, Marijampolė, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Dėl Lietuvos Respublikoje galiojančio karantino ir renginių bei susibūrimų draudimo, susirinkimas vyks tik raštu visais darbotvarkės klausimais užpildant Bendrąjį balsavimo biuletenį.

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2020 m. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos veiklos ataskaita už 2020 m. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2020 m. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 m. ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 m. tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos tvirtinimas.
  5. 2021 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Narių, neatitinkančių narystės kriterijaus, pašalinimas iš kredito unijos narių.

Norėdami susipažinti su darbotvarkės klausimų medžiaga prašome kreiptis į kredito unijos „Sūduvos parama“ administracijos vadovę Redą Damanskienę el. paštu: [email protected] arba telefonu: 8 646 14790.

Nutarimų projektus ir Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti ČIA. arba kredito unijoje (Vytauto g. 19, Marijampolė).

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius iki 2021 m. kovo 16 d. 10 val. prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę adresu Vytauto g. 19, 68300 Marijampolė,  atsiųsti paštu adresu Vytauto g. 19, 68300 Marijampolė  arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: [email protected].

 

Atgal