Naujienos

Šaukiamas Kredito unijos „Sūduvos parama“ pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2022 m. kovo 29 d. 10 val. kredito unijos „Sūduvos parama“ patalpose, esančiose Vytauto g. 19, Marijampolė šaukiamas kredito unijos „Sūduvos parama“, buveinės adresas Vytauto g. 19, Marijampolė, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas pagal 2022 m. kovo 23 d. dėl kvorumo nesurinkimo neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

Darbotvarkė:

 1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2021 m. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Valdybos veiklos ataskaita už 2021 m. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2021 m. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 m. ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 m. tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos tvirtinimas.
 5. 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 6. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
 7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 8. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
 9. Įgaliojimų suteikimas valdybai jos kadencijos laikotarpiu priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 10. Narių, neatitinkančių narystės kriterijaus, pašalinimas.
 11. Informacija apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą (jei bus mažinami), atsižvelgiant į patirtus nuostolius.
 12. Informacija dėl kredito unijos „Sūduvos parama“ nuosavo kapitalo dydžio, mažesnio negu pajinis kapitalas, to priežastys ir priemonių planas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos „Sūduvos parama“ nariai gali susipažinti kredito unijos „Sūduvos parama“ patalpose, adresu Vytauto g. 19, Marijampolė. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovė Reda Damanskienė, tel. 8 646 14790. el. paštas: [email protected].

Dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos, susirinkimo metu privaloma dėvėti respiratorių arba medicininę kaukę bei laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Rekomenduojame visais eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais balsuoti raštu iš anksto, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrąjį balsavimo biuletenį su nutarimų projektais galite rasti čia, kredito unijos „Sūduvos parama“ interneto svetainėje: https://suduvosparama.lku.lt, Lietuvos centrinės kredito unijos svetainėje https://lku.lt/, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba kredito unijos patalpose (Vytauto g. 19, Marijampolė).

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius iki 2022 m. kovo 29 d. 10 val. prašome pristatyti arba atsiųsti paštu į kredito uniją adresu Vytauto g. 19, 68300 Marijampolė, arba pasirašytus elektroniniu parašu nuskenuotus atsiųsti el. paštu: [email protected].

                                                                                      Kredito unijos „Sūduvos parama“ valdyba

Atgal