Naujienos

Kredito unijos „Sūduvos parama“ pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Informuojame, kad 2021-03-16 įvyko pakartotinis eilinis visuotinis kredito unijos „Sūduvos parama“ narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:

  1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2020 m. įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos veiklos ataskaita už 2020 m. įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2020 m. įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projektas – pelnas skirtas ankstesniais metais sukauptų nuostolių mažinimui.
  5. Patvirtinta 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmata.
  6. Pritarta narių, neatitinkančių narystės kriterijaus, pašalinimui iš kredito unijos.

Remiantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 32 straipsniu, informuojame, kad kredito unijos „Sūduvos parama“ nuosavas kapitalas dėl ankstesniais metais sukauptų nuostolių likučių  mažesnis negu pajinis kapitalas. Kredito unija „Sūduvos parama“ laikydamasi patvirtinto strateginio veiklos plano sukauptus nuostolius mažina ir nuosavą kapitalą atstatinėja iki reikalaujamo dydžio.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją – Reda Damanskienė, tel. Nr. +370 646 14790, el. paštas [email protected]

Atgal