Naujienos

Šaukiamas kredito unijos „Sūduvos parama“ pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2024 m. balandžio 11 d. 11 val. kredito unijos „Sūduvos parama“ patalpose, esančiose J. Basanavičiaus a. 3-1, Marijampolė šaukiamas kredito unijos „Sūduvos parama“, buveinės adresas J. Basanavičiaus a. 3-1, Marijampolė, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2024 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Informacija apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą (jei bus mažinami), atsižvelgiant į patirtus nuostolius.
  7. Informacija dėl kredito unijos „Sūduvos parama“ nuosavo kapitalo dydžio, mažesnio negu pajinis kapitalas, to priežastys ir priemonių planas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos „Sūduvos parama“ nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose (J. Basanavičiaus a. 3-1, Marijampolė).  

Visais eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais galima balsuoti raštu iš anksto, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kurį galima rasti kredito unijos „Sūduvos parama“ klientų aptarnavimo vietoje.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovė Reda Damanskienė, tel. 8 646 14790, el. paštas [email protected].

Atgal