Naujienos

Kredito unijos „Sūduvos parama” pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Informuojame apie 2024-04-11 įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio kredito unijos „Sūduvos parama“ narių susirinkimo priimtus sprendimus:

  1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas metinių 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir priimtas nutarimas dėl nuostolių dengimo tvarkos.
  5. Patvirtinta 2024 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
  6. Pateikta informacija apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą: pajiniai įnašai grąžinami pasibaigus finansiniams metams, kuriais narystė kredito unijoje pasibaigė ar kuriais buvo gauti prašymai grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metines finansines ataskaitas ir pajinius įnašus proporcingai sumažinus, atsižvelgiant į metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas.
  7. Pateikta informacija apie kredito unijos nuosavo kapitalo, dėl sukauptų nuostolių mažesnio, negu pajinis kapitalas, atstatymo iki reikalaujamo dydžio priemonių planą.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją – administracijos vadovė Reda Damanskienė, tel. Nr. +370 646 14790, el. paštas [email protected]

Atgal