Naujienos

Kredito unijos „Sūduvos parama” pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Informuojame apie 2023 04 25 įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio kredito unijos „Sūduvos parama“ narių susirinkimo priimtus sprendimus:

 1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2022 m. įvertinta teigiamai.
 2. Valdybos veiklos ataskaita už 2022 m. įvertinta teigiamai.
 3. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2022 m. įvertinta teigiamai.
 4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. ir pelno paskirstymo tvarka.
 5. Patvirtinta 2023 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
 6. Išrinktas kredito unijos valdybos narys likusiam valdybos kadencijos laikotarpiui.
 7. Pritarta kredito unijos buveinės adreso keitimui į J. Basanavičiaus a. 3-1, Marijampolė.
 8. Patvirtinti kredito unijos naujos redakcijos įstatai.
 9. Pritarta narių, neatitinkančių narystės kriterijaus, pašalinimui.
 10. Pateikta informacija apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą: pajiniai įnašai grąžinami pasibaigus finansiniams metams, kuriais narystė kredito unijoje pasibaigė ar kuriais buvo gauti prašymai grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metines finansines ataskaitas ir pajinius įnašus proporcingai sumažinus, atsižvelgiant į metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas.
 11. Pateikta informacija apie kredito unijos nuosavo kapitalo, dėl ankstesniais metais sukauptų nuostolių mažesnio, negu pajinis kapitalas, atstatymo iki reikalaujamo dydžio, laikantis patvirtinto strateginio veiklos plano.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją  –  administracijos vadovė Reda Damanskienė, tel. Nr. +370 646 14790, el. paštas [email protected]

Atgal